Karakia whakamutunga | To end

Karakia whakamutunga

Whakamaua te kōrero
Whakamaua te wānanga
Whakamaua ki a Ranginui e tū iho nei
Whakamaua ki a Papatuānuku e takoto ake nei
Whakatina ki te tumu o te māramatanga

Kia tina! Tina!

Hui ē, Tāiki ē!

Karakia to end

Affirm these discussions
Affirm these learnings
Affirm them before Ranginui above
Affirm them before Papatuānuku below
Bind our understandings firm

Let us be one

We have united in conscious thoughts