Waiata | Arai te uru

Arai te uru

Arai te uru ki uta
Aria te uru ki tai e
Arai te uru te waka
Arai te uru takata

Ko hui mae nei
I ruka i te aroha
E tū Arai te uru e
(Ka titiro atu rā)

Ki kā mauka whakahi
Ki kā awa e rere nei
Ki te moana uriuri
Ki te papae takoto nei

Ko hui mai nei
I ruka i te aroha
E tū Arai te uru e