Rauemi Matihiko | Digital Resources decorative background image
 

Rauemi Matihiko

Digital Resources

Waiata, Karakia and sounds from Te Taiao.

Read our newly published research articles:

VOLUME 35 • NUMBER 1 • 2022 AOTEAROA NEW ZEALAND SOCIAL WORK

Journal of Indigenous Social Development Volume 12, Issue 1 (2023)

 

 

Waiata | Ko te Whirika

Waiata | Whiti Te marama

Waiata | Purea nei

Waiata | Te aroha

Waiata | Ko Puketeraki tū mai rā

Waiata | Arai te uru

Mōteatea | Manu tiria

Waiata | Ngā iwi E

Karakia Tīmatanga | To Begin

Karakia whakamutunga | To end

Karakia | Whakataka te hau

Karakia to bless kai

Morning bird song and rain

Karakia to self regulate

Karakia | Tukua te Wairua

Mōteatea | E Nga Atua