Rauemi Matihiko | Digital Resources decorative background image
 

Rauemi Matihiko

Digital Resources

Waiata, Karakia and sounds from Te Taiao

Waiata | Ko te Whirika

Waiata | Whiti Te marama

Waiata | Purea nei

Waiata | Te aroha

Waiata | Ko Puketeraki tū mai rā

Waiata | Arai te uru

Mōteatea | Manu tiria

Waiata | Ngā iwi E

Karakia Tīmatanga | To Begin

Karakia whakamutunga | To end

Karakia | Whakataka te hau

Karakia to bless kai

Morning bird song and rain

Karakia to self regulate

Karakia | Tukua te Wairua

Mōteatea | E Nga Atua