Karakia | Tukua te Wairua

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata

Hai ārahi i ā tātou mahi

Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā

Kia mau kia ita

Kia kore ai e ngaro

Kia pupuri

KIa whakamaua

Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!

 

Allow one's spirit to exercise it's potential

To guide us in our work as well as our pursuit of our ancestral traditions

Take hold and preserve it

Ensure it is never lost

Hold fast

Secure it

Draw together! Affirm!