Waiata | Ngā iwi E

Nga iwi ē 

(E....I......A......I......E!)

Nga iwi ē, nga iwi ē 
Kia kotahi ra 
Te Moana-nui-a-Kiwa (x2)

E....I......A......I......E!

(whakarongo tautoko)

E....I......A......I......E!

Kia mau rā, kia mau rā
Ki te mana motuhake 
Me te aroha (x2)

E....I......A......I......E!

(whakarongo tautoko)

Wahine mā, wahine mā 
Maranga mai, maranga mai 
Kia kaha! (x2)

E....I......A......I......E!

(whakarongo tautoko)

E....I......A......I......E!

E tama mā, e tama mā 
Tama tū, tama tūa
Tama ora!!! (x2)

E....I......A......I......E!

(whakarongo tautoko)

E....I......A......I......E!

 

E....I......A......I......E! x3


People, people 
Unite as one 
Like the Pacific Ocean
E-i-a-i-e! (Listen, Support!) 
E-i-a-i-e! 

Hold fast, hold fast 
To your sovereignty 
And to love and compassion
E-i-a-i-e! (Listen, Support!) 
E-i-a-i-e! 

Women everywhere 
Rise up, rise up 
Be strong
E-i-a-i-e! (Listen, Support!) 
E-i-a-i-e! 


Men everywhere 
Stand strong, stand strong 
Stand strong in life!
E-i-a-i-e! (Listen, Support!)


Listen to Waiata: