Karakia Tīmatanga | To Begin

Karakia Tīmatanga

Puritia mai rā te tika hei kōrero
Puritia mai rā te pono hei wānanga
Puritia mai rā te aroha hei awhina i te ngākau
A tangata
Kia tū, Kia atea, Kia mārama
Hui ē, Tāiki ē!

To Begin

Allow the truth of the mind to speak freely
Allow the truth of the heart to learn
Allow the love of humanity to be open to the opportunities
So as to stand unencumbered and with clarity
Let us be one
We have united in conscious thoughts