Waiata | Whiti Te marama

Whiti Te marama

Whiti te marama i te pō
Tīaho iho mai koe
Hei karu mō te mata o te pō (x2)

Tō ana te rā ki te moe e
Tīaho iho mai koe
Hei karu mō te mata o te pō (x2)

Ki te kore koe te karu o te pō
Pōuri ana taku ara e (x2)

Hoki ana ahau ki te moe e
Tīaho iho mai koe
Hei karu mō te mata o te pō (x2)

Whitiwhiti ana e te marama i te pō (x2)

Whiti The moon

The moon shines in the night
You beam down
The eye to the face of the night

When the sun sets to sleep
You beam down
The eye to the face of the night

Without you the eye of the night
My path is lost

When I turn to sleep
You beam down
The eye to the face of the night

Forever shining, the moon of the night