Karakia mō te Kai

Nau mai e ngā hua
o te wao
o te ngakina
o te wai tai
o te wai Māori
Nā Tane
Nā Rongo
Nā Tangaroa
Nā Maru
Ko Ranginui e tū iho nei
Ko Papatūānuku e takoto nei
Tuturu whakamaua
Kia tina! TINA! Hui ē! TĀIKI Ē! 


Welcome the gifts of food
from the sacred forests
from the cultivated gardens
from the sea
from the fresh waters
The food of Tane
of Rongo
of Tangaroa
of Maru
I acknowledge Ranginui who is above me, Papatūānuku who lies beneath me
Let this be my commitment to all!
Draw together! Affirm!