Mōteatea | E Nga Atua

Mōteatea | E Nga Atua

E nga Atua Mauria mai te kitea

Mauria mai te Tirohanga Mauria mai te hā O te manawa

Mauria mai te moemoea

Mai nga tupuna Tai atu ki nga mokopuna Kinga pai o te ao

Te huarahi o te maia

O te Kaioranga

Te huarahi o te Matakite

O te Ahoranga

Ake tonu atu

AIO