Mōteatea | E Nga Atua

Mōteatea | E Nga Atua

E nga atua mauria mai te kitea mauria mai te tirohanga,

Mauria mai te hā o te manawa mauria mai te moemoea,

Mai nga tupuna tai atu ki ngā mokopuna ki ngā pai o te ao,

Te huarahi o te maia o te kaioranga,

Te huarahi o te matakite o te ahorangi,

Ake tonu atu

A...I...O...