Karakia | Whakataka te hau

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga

Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai

E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hau hū

Tīhei mauri ora!

The wind swings to the west, settles
then turns to the south, settles down.

Making it prickly cold inland
Making it piercingly cold at sea.

The glowing morning will rise

on ice, on snow, on frost.

Join! Gather! Intertwine!

Listen to karakia:
Whakataka te hou waiata: