Ko te Whirika

(Ka mau ake tonu e...)

(Ko te whirika!)

Ko te whirika o te taura takata,
Ahakoa uaina e te ua,
Whitikina e te rā,
Te taukaea o te aroha,
Ka mau ake tonu e,

(Ka eke mai) Ka eke mai,
(He manene) He manene,
(I te reo rāhiri) I te reo rāhiri 
(O te hui e) O te hui e 

(Ka eke mai) Ka eke mai,
(He manene) He manene,
(I te reo rāhiri) I te reo rāhiri 
(O te hui e) O te hui e

(Ko te whirika!)

Ko te whirika o te taura takata,
Ahakoa uaina e te ua,
Whitikina e te rā,
Te taukaea o te aroha,
Ka mau ake tonu e,

(Ka tata mai) Ka tata mai 
(Ka piri e) Ka piri e 
Ka tino te here o te whānau e

(Ka tata mai) Ka tata mai 
(Ka piri e) Ka piri e 
Ka tino te here o te whānau e

(Ko te whirika!)

Ko te whirika o te taura takata,
Ahakoa uaina e te ua,
Whitikina e te rā,
Te taukaea o te aroha,
Ka mau ake tonu e,

Ka mau ake tonu e.

Bound together for eternity

The braid of humanity
Although it may be weathered by the rain
Laid bare to the elements
The interwoven connections of love
Will hold forevermore

You arrive
As a stranger
At the beckoning call
Of out assembly

We get to know each other
We become fast friends
Our bond as family is secured

Resource Ko te Whirika audio: